Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Ondersteuning bij het onderwijsproces, medewerking bij activiteiten zoals creatieve middagen, sportdagen, schooluitstapjes e.d. dragen er toe bij dat activiteiten makkelijker zijn te organiseren. Daarnaast is zitting nemen in de medezeggenschapsraad en oudervereniging een mogelijkheid bij te dragen en mee te denken over het beleid binnen de school. Ik wil u daarnaast uitnodigen om met vragen altijd even naar de leerkracht van uw kind, of naar mij toe te komen. Onderwijs, dat doen we namelijk samen!

Medezeggenschap (mr )
Onze school heeft natuurlijk ook een MR (medezeggengsschapsraad). De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel.

De MR is vorig schooljaar 5 maal in reguliere vergadering bij elkaar geweest. Er is een informatie avond georganiseerd door de MR met als onderwerp: de nieuwe CAO. Alle teamleden van bs de Kasteeltuin waren uitgenodigd voor deze informatieavond bij te wonen.

Jaarlijks terugkerende onderwerpen stonden ook dit jaar op de agenda: schoolgids, kalender, operationele jaarplanning, begroting, formatie, schoolzelfevaluatie en taakbeleid. Verder was dit schooljaar IKC een belangrijk onderwerp. We zijn op weg naar een IKC samen met de Vincent van Goghschool.

De oudervereniging
Onze school heeft een Oudervereniging, waarvan iedere ouder automatisch lid is. De doelstelling van de Oudervereniging luidt als volgt: een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school.

We praten en denken mee over allerlei schoolse zaken, daarnaast helpen de ouders bij een groot aantal activiteiten door het hele schooljaar. Enkele voorbeelden van activiteiten: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.

Het verbeteren van de sfeer en de speelvoorzieningen op het schoolplein. Vorig schooljaar hebben we van de opbrengst van de bloembollenactie, buitenspelmaterialen voor elke groep gekocht.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?